Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

ING Życie Łódź, ubezpieczenia na życie w Łodzi

11 czerwca 2013

ING Życie Łódź
ul. Piotrkowska 197
90-451 Łódź

tel. 0-42 66-58-100
fax. 0-42 66-58-105

godziny otwarcia: 8:00-16:00
godziny dyżurów: 8:00-20:00

oferta:
– ubezpieczenia na życie
– ubezpieczenia zdrowotne
– produkty emerytalne
– fundusze inwestycyjne

Oferta partnerska ING Banku Śląskiego:

Filed in: ING • Tags:

Comments are closed.