Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

ING Życie Gdynia, ubezpieczenia na życie w Gdyni

11 czerwca 2013

ING Życie Gdynia
ul. 10 lutego 16
81-364 Gdynia

tel. 0-58 66-04-100
fax. 0-58 66-04-105

godziny otwarcia: 8:30-17:00
godziny dyżurów: 9:30-19:00

oferta:
– ubezpieczenia na życie
– ubezpieczenia zdrowotne
– produkty emerytalne
– fundusze inwestycyjne

Oferta partnerska ING Banku Śląskiego:

Filed in: ING • Tags:

Comments are closed.