Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

Polsat OFE – Fundusz Emerytalny

Polsat Fundusz Emerytalny

Dane teleadresowe
Al. Stanów Zjednoczonych 61a
04-028 Warszawa

tel.: (22) 516-24-01
faks: (22) 516-24-17
infolinia: 0 801 080 040

strona www: http://www.ptepolsat.com.pl

Akcjonariusze
– PAI MEDIA S.A. (84,05%)
– Invest-Bank S.A (13,96%)
– Totalizator Sportowy Sp. z o.o (1,99%)

Zarząd
– Anna Horsecka – Prezes Zarządu
– Katarzyna Jakóbińska – Wiceprezes Zarządu
– Elżbieta Ziarkowska – Wiceprezes Zarządu

Polityka inwestycyjna
Polityka inwestycyjna Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego POLSAT S.A. zakłada inwestycje w instrumenty przewidziane przepisami prawa przy jednoczesnym uwzględnieniu obecnego stanu rozwoju i kondycji rynków, na których inwestuje. W oparciu o aktualne analizy sytuacji rynkowej, na bieżąco kontroluje i dostosowuje portfel inwestycyjny do panujących warunków, co pozwala na efektywne zarządzanie aktywami Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
– do 8 mld zł – 0,045%
– 8-20 mld zł – 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
– 20-35 mld zł – 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
– 35-45 mld zł – 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
– powyżej 45 mld zł – 15,0 mln zł

Opłata od składki (dla nowych członków)
– 3,40 %

Bank depozytariusz
– BRE Bank S.A.

Agent transferowy
– Atlantic Fund Services Sp. z o.o.

Polsat OFE – fundusz emerytalny Polsat