Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

Pocztylion OFE – Fundusz Emerytalny

OFE Pocztylion

Dane teleadresowe

ul. Piłsudskiego 3
00-078 Warszawa

tel.: (022) 529 00 90
fax: (022) 529 00 95
Infolinia 801-101-801, (22) 529-00-01

strona www: http://www.pocztylion.pl

Akcjonariusze
– Poczta Polska (33,3%)
– BNP Paribas Assurance SA (33,3%)
– INVESCO Holding Company Ltd (29,3%)
– Konferencja Episkopatu Polski (4%)

Zarząd
– Tomasz Frontczak – Prezes Zarządu
– Adam Gola – Członek Zarządu
– Mariusz Wnuk – Członek Zarządu

Polityka inwestycyjna
Pocztylion-Arka PTE jako jedyne towarzystwo emerytalne na rynku posiada zapis w statucie o etycznym inwestowaniu środków swoich klientów. Fundamentalną zasadą naszego funduszu jest więc prowadzenie etycznych inwestycji. Oznacza to, że OFE Pocztylion nigdy nie sfinansuje z pieniędzy swoich członków przedsięwzięć nagannych lub wątpliwych pod względem etycznym, na przykład handlu bronią, niszczenia środowiska naturalnego itp. Celem inwestycyjnym OFE Pocztylion jest uzyskiwanie ponadprzeciętnych wyników inwestycyjnych, czyli wyników zawsze powyżej średniej rynkowej. Podstawowym założeniem jest jednocześnie ograniczenie ryzyka i niestosowanie agresywnej polityki inwestycyjnej. Taka strategia inwestycyjna powinna zapewnić członkom naszego funduszu ponadprzeciętną emeryturę bez narażania ich na ryzyko dotkliwych strat. W działalności inwestycyjnej OFE Pocztylion korzysta z wiedzy i międzynarodowych doświadczeń swoich zagranicznych partnerów, przede wszystkim amerykańskiej grupy kapitałowej INVESCO, zarządzającej na całym świecie funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
– do 8 mld zł – 0,045%
– 8-20 mld zł – 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
– 20-35 mld zł – 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
– 35-45 mld zł – 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
– powyżej 45 mld zł – 15,0 mln zł

Opłata od składki (dla nowych członków)
– 3,50 %

Bank depozytariusz
– Deutsche Bank Polska S.A.

Agent transferowy
– Fund Services Sp. z o.o.

Pocztylion OFE – fundusz emerytalny Pocztylion