Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

PKO BP OFE – Fundusz Emerytalny

Bankowy Fundusz Emerytalny

Dane teleadresowe
ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

tel.: (22) 580 37 00
fax: (22) 580 23 80
infolinia: 0 801 10 10 10, +48 22 539 23 23

strona www: http://www.bankowy.pl

Akcjonariusze
– PKO BP (100%)

Zarząd
– Ewa Małyszko – Prezes Zarządu
– Marzena Koczut- Wiceprezes Zarządu
– Wojciech Rostworowski – Wiceprezes Zarządu

Polityka inwestycyjna
Celami inwestycyjnymi PKO BP Bankowego OFE są: dążenie do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych inwestycji, przy zapewnieniu odpowiedniej płynności inwestycji w celu umożliwienia wypłat środków Członkom, uprawnionym do nich na podstawie przepisów prawa, osiągnięcie średniej rocznej stopy zwrotu wyższej od stopy zwrotu z inwestycji w długoterminowe skarbowe papiery dłużne oraz osiągnięcie wartości jednostki rozrachunkowej PKO BP Bankowego OFE powyżej średniej dla wszystkich otwartych funduszy emerytalnych. Podstawowym celem działalności inwestycyjnej PKO BP Bankowego OFE jest wieloletni, realny wzrost wartości środków gromadzonych przez Członków Funduszu oraz zapewnienie tym środkom maksymalnego bezpieczeństwa. Wpływające składki są na bieżąco inwestowane w różne instrumenty finansowe, co pozwala na ograniczanie ryzyka inwestycyjnego.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
– do 8 mld zł – 0,045%
– 8-20 mld zł – 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
– 20-35 mld zł – 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
– 35-45 mld zł – 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
– powyżej 45 mld zł – 15,0 mln zł

Opłata od składki (dla nowych członków)
– 3,50 %

Bank depozytariusz
– BRE Bank SA.

Agent transferowy
– PKO BP Finat Sp. z o.o.

Bankowy OFE – fundusz emerytalny Bankowy