Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

Nordea OFE – Fundusz Emerytalny

Nordea Fundusz Emerytalny

Dane teleadresowe
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

tel.: (022) 541 00 00,
fax: (022) 541 00 01
infolinia: 0 801 306 306

strona www: http://www.nordeapolska.pl

Akcjonariusze
– Nordea Life Holding A/S (100%)

Zarząd
– Piotr Królikowski – Prezes Zarządu
– Paweł Wilkowiecki – Członek Zarządu
– Agata Kulas – Członek Zarządu
– Maciej Kloze – Członek Zarządu

Polityka inwestycyjna
Celem Nordea OFE jest osiągnięcie w długim okresie stopy zwrotu wyższej, niż średnia na rynku. W ciągu najbliższych lat zamierzamy prowadzić konserwatywną politykę inwestycyjną, polegającą na inwestowaniu w najbardziej płynne i niedowartościowane instrumenty finansowe.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
– do 8 mld zł – 0,045%
– 8-20 mld zł – 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
– 20-35 mld zł – 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
– 35-45 mld zł – 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
– powyżej 45 mld zł – 15,0 mln zł

Opłata od składki (dla nowych członków)
– 3,50 %

Bank depozytariusz
– Bank Handlowy w Warszawie SA

Agent transferowy
– Atlantic Fund Services Sp. z o.o.

Nordea OFE – fundusz emerytalny Nordea