Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

Generali OFE – Fundusz Emerytalny

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Dane teleadresowe
ul. Postępu 15B
02-676 Warszawa

tel: (022) 543 05 00
faks: (022) 543 08 99

adres www: http://www.generali.pl

Akcjonariusze
– Generali T.U. S.A. – 96,56%
– Generali Holding Vienna AG – 3,44%

Zarząd
– Piotr Pindel – Członek Zarządu
– Jacek Smolarek – Członek Zarządu
– Rafał Markiewicz – Członek Zarządu

Polityka inwestycyjna
Celem Funduszu jest lokowanie powierzonych środków pieniężnych z przeznaczeniem na wypłatę członkom Funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Polityka inwestycyjna Funduszu oparta jest na dążeniu do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa powierzonych środków przy jak najwyższej rentowności dokonywanych lokat.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
– do 8 mld zł – 0,045%
– 8-20 mld zł – 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
– 20-35 mld zł – 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
– 35-45 mld zł – 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
– powyżej 45 mld zł – 15,0 mln zł

Opłata od składki (dla nowych członków)
– 3,50 %

Bank depozytariusz
– Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Agent transferowy
– Generali Finance Sp. z o.o.

Generali OFE – fundusz emerytalny Generali