Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

AXA OFE – Fundusz Emerytalny

AXA Fundusz Emerytalny

Dlaczego AXA?

– AXA Otwarty Fundusz Emerytalny to podmiot działający w ramach II filara polskiego systemu emerytalnego, zarządzany przez AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. W Polsce działamy już od 1998 r. (do 2006 r. pod nazwą Winterthur Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.). Do tej pory zaufało nam ponad 1 mln klientów!

– Wiemy, jak bardzo nasi klienci cenią sobie bezpieczeństwo. Priorytetem AXA OFE jest osiągnięcie satysfakcjonującego wzrostu wartości zgromadzonych składek przez naszych Członków oraz zapewnienie im maksymalnego bezpieczeństwa. Dlatego powierzonymi nam pieniędzmi zarządzają wysokiej klasy specjaliści AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A., którzy rozsądnie inwestują przede wszystkim w papiery dłużne i akcje najlepszych spółek. Nasze inwestycje dobieramy zawsze z myślą o zachowaniu umiarkowanego stopnia ryzyka. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych dotyczących kupna lub sprzedaży akcji koncentrujemy się na najbardziej dynamicznych sektorach gospodarki i na przedsiębiorstwach, mających najlepsze perspektywy rozwoju oparte na stabilnych podstawach finansowych. Dbamy o Twój kapitał, mądrze i bezpiecznie zarządzając aktywami.
– Kilkadziesiąt przedstawicielstw Towarzystwa na terenie całej Polski zapewnia profesjonalną obsługę naszych klientów. Pracują dla nas najlepsi wykwalifikowani Przedstawiciele Ubezpieczeniowo – Finansowi oraz sprawdzone firmy pośrednictwa ubezpieczeniowego. Do Twojej dyspozycji oddajemy również wygodne i i nowoczesne serwisy informacyjne, takie jak strona internetowa, infolinia czy usługi SMS.

Dane teleadresowe
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

tel.: (022) 555 00 00
fax: (022) 555 05 00
infolinia: 0 801 200 200

adres www: http://www.axaofe.pl

Akcjonariusze
– Société Beaujon (Francja) – 100%

Zarząd
– Robert Garnczarek – Prezes Zarządu
– Paweł Michalik – Członek Zarządu
– Jarosław Hermann – Członek Zarządu

Polityka inwestycyjna
Pieniędzmi powierzonymi AXA OFE zarządzają wysokiej klasy specjaliści. Oszczędności naszych klientów inwestujemy przede wszystkim w papiery dłużne i akcje najlepszych spółek. Dzięki temu realizujemy nasz najważniejszy cel, którym jest zapewnienie dynamicznego wzrostu wartości składek zgromadzonych przez naszych członków, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa kapitału. Jeżeli tylko mamy do wyboru kilka możliwości inwestycyjnych ze spodziewanymi zbliżonymi stopami zwrotu, wybieramy te mniej ryzykowne. Z kolei przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, dotyczących kupna lub sprzedaży akcji, koncentrujemy się na najbardziej dynamicznych sektorach gospodarki i na przedsiębiorstwach mających najlepsze perspektywy rozwoju, oparte na stabilnych fundamentach.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
– do 8 mld zł – 0,045%
– 8-20 mld zł – 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
– 20-35 mld zł – 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
– 35-45 mld zł – 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
– powyżej 45 mld zł – 15,0 mln zł

Opłata od składki (dla nowych członków)
– 3,50 %

Bank depozytariusz
– BRE Bank SA

Agent transferowy
– AXA Polska S.A.

AXA OFE – fundusz emerytalny AXA