Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

Amplico OFE – Fundusz Emerytalny

Amplico Fundusz Emerytalny

Dane teleadresowe
Metlife Amplico
ul. Przemysłowa 26
00-450 Warszawa

tel.: (22) 523 55 00
fax: (22) 622 16 66
infolinia: 22 523 55 55

strona www: http://www.metlifeamplico.pl

Akcjonariusze
– Amplico Life S.A. (50%)
– METLIFE GLOBAL HOLDING COMPANY I GmbH z siedzibą w Zug w Szwajcarii (50%)

Zarząd
– Rafał Mikusiński – Prezes Zarządu
– Gabriel Borg – Członek Zarządu
– Tomasz Stankiewicz – Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający Portfelem Akcji

Polityka inwestycyjna
Strategia inwestycyjna Amplico PTE S.A. ma charakter długoterminowy i opiera się na dwóch podstawowych zasadach: bezpieczeństwa powierzonych środków oraz maksymalizacji zysków z lokat. Dla minimalizacji ryzyka związanego z inwestycjami Funduszu Towarzystwo zarządzające Funduszem stosuje dodatkowo regulacje wewnętrzne, określone wytycznymi inwestycyjnymi oraz procedurami, które uzupełniają przepisy prawa. Do podstawowych reguł strategii inwestycyjnej należy właściwa dywersyfikacja lokat Funduszu poprzez staranny dobór instrumentów finansowych, poprzedzony rozpoznaniem oraz oceną sytuacji makroekonomicznej oraz kondycji branż gospodarki.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
– do 8 mld zł – 0,045%
– 8-20 mld zł – 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
– 20-35 mld zł – 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
– 35-45 mld zł – 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
– powyżej 45 mld zł – 15,0 mln zł

Opłata od składki (dla nowych członków)
3,50 %

Bank depozytariusz
– Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna

Agent transferowy
– We własnym zakresie

Amplico OFE – fundusz emerytalny Amplico