Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

Allianz OFE – Fundusz Emerytalny

Allianz fundusz emerytalny

Dane teleadresowe
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-685 Warszawa

tel.: +48 22 567 46 00
fax: +48 22 567 46 49
infolinia: 801 10 20 30, +48 22 567 67 04
pn-pt: 08.30-20.00

strona www: https://www.ofeallianz.pl

Akcjonariusze
– TUiR Allianz Polska S.A. (58.28%)
– Allianz SE (41.72%)

Zarząd
– Agnieszka Nogajczyk-Simeonow – Prezes Zarządu
– Grzegorz Zubrzycki – Wiceprezes Zarządu
– Jerzy Nowak – Członek Zarządu

Polityka inwestycyjna
Strategia inwestycyjna Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego opiera się na trzech podstawach: bezpieczeństwie zainwestowanych środków, rentowności lokat oraz płynności inwestycji. Bezpieczeństwo polega na lokowaniu środków w takie instrumenty, które gwarantują zwrot z nadwyżką zainwestowanego kapitału. Wypełnianie kryterium rentowności odbywa się poprzez wybór spośród dopuszczalnych lokat tych o najwyższej stopie zwrotu. Z kolei dbałość o płynność polega na tym, aby możliwie największa część aktywów ulokowana była w instrumenty, które w jak największym stopniu umożliwiają w dowolnym momencie ich zbycie i odzyskanie zainwestowanych środków.

Politykę inwestycyjną Allianz Polska OFE prowadzą wysoko wykwalifikowani specjaliści, posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami oraz pracy na polskim i zagranicznych rynkach kapitałowych i pieniężnych. Jednocześnie przynależność PTE Allianz Polska S.A. do jednej z najsilniejszych instytucji finansowych o międzynarodowym charakterze stwarza możliwość korzystania z potencjału i doświadczeń Grupy Allianz.

Opłaty za zarządzanie (w zależności od aktywów netto/miesięcznie)
– do 8 mld zł – 0,045%
– 8-20 mld zł – 3,6 mln zł + 0,04% nadwyżki ponad 8 mld zł
– 20-35 mld zł – 8,4 mln zł + 0,032% nadwyżki ponad 20 mld zł
– 35-45 mld zł – 13,2 mln zł + 0,023 % nadwyżki ponad 35 mld zł
– powyżej 45 mld zł – 15,5 mln zł

Opłata od składki (dla wszystkich członków)
– 3,45 %

Bank depozytariusz
– Deutche Bank Polska S.A.
– Agent transferowy
– Pekao Financial Services Sp. z o.o.

Allianz OFE – fundusz emerytalny Allianz