Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

Co się stanie z pieniędzmi zgromadzonymi w OFE, w momencie gdy zostanę bezrobotnym?

9 października 2010

Od zasiłku pobieranego przez bezrobotnych, jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, w związku z tym część tej składki trafia do otwartego funduszu emerytalnego. W momencie kiedy bezrobotny traci prawo do zasiłku składki do OFE nie są odprowadzane, a dotychczas zgromadzone środki nadal są pomnażane i pracują na naszą emeryturę.

Filed in: poradniki

Comments are closed.