Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

poradniki

Jaka jest opłata za zmianę OFE?

9 czerwca 2011 0 Comments
Jaka jest opłata za zmianę OFE?

Zmiana OFE jest całkowicie bezpłatna! Sesje transferowe odbywają się cztery razy do roku, w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada.

Continue Reading »

Jaka składka trafia na mój rachunek w OFE?

9 maja 2011 0 Comments
Jaka składka trafia na mój rachunek w OFE?

Od 1 maja 2011 r., w związku z wejściem w życie ustawy wprowadzającej zmiany w obowiązkowym systemie emerytalnym, wysokość składki przekazywanej do OFE wynosi: – 2,3 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne należnej za okres od dnia 1 maja 2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., – 2,8 % podstawy wymiaru składki na […]

Continue Reading »

Informacja OFE o stanie rachunku klienta

9 listopada 2010 0 Comments
Informacja OFE o stanie rachunku klienta

OFE raz na 12 miesięcy ma obowiązek przekazać pisemną informację o środkach znajdujących się na rachunku Członka, w tym o ilości, wartości jednostki rozrachunkowej i łącznej wartości jednostek rozrachunkowych na rachunku w dniu sporządzenia informacji. OFE na każde żądanie Członka jest zobowiązany udzielić na piśmie informacji określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na jego rachunku.

Continue Reading »

Co się dzieje ze środkami zgromadzonymi w Pekao OFE w przypadku śmierci Członka Funduszu?

9 października 2010 0 Comments
Co się dzieje ze środkami zgromadzonymi w Pekao OFE w przypadku śmierci Członka Funduszu?

W przypadku śmierci Członka Funduszu środki zgromadzone na jego rachunku są dziedziczone. Jeśli Członek Funduszu pozostawał w związku małżeńskim, a stosunki majątkowe z małżonkiem oparte były na wspólności majątkowej, połowa środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Członka Funduszu przekazywana jest na rachunek małżonka w jego otwartym funduszu emerytalnym. Druga połowa środków wypłacana jest Osobom Wskazanym, widniejącym […]

Continue Reading »