Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

emerytury

Dla kogo przeznaczone są emerytury pomostowe?

7 czerwca 2013 0 Comments
Dla kogo przeznaczone są emerytury pomostowe?

Emerytury, poza tym, że dotyczą ogółu społeczeństwa, dzielą się także na te, które przysługują poszczególnym grupom. Jednym z rodzajów emerytur, o które nie może ubiegać się każdy, są emerytury pomostowe. Kogo dotyczą? Emerytura pomostowa przysługuje osobie, która pracowała w szczególnych warunkach lub jej praca obdarzona była szczególnym charakterem. Te szczególne warunki związane są z czynnikami […]

Continue Reading »

Kilka informacji o emeryturach powszechnych

7 czerwca 2013 0 Comments
Kilka informacji o emeryturach powszechnych

Emerytury, choć w ostatnim roku były tematem wielu debat i niejednokrotnie wywoływały niezadowolenie, nadal są niezmiernie istotne, nie tylko w odniesieniu do tych, których już bezpośrednio dotyczą. Wielu z nas, zwłaszcza młodych ludzi, nie interesuje się tym, co czeka ich za kilkadziesiąt lat. Nie do końca wiemy, jakie są prawne uregulowania w obrębie tej dziedziny, […]

Continue Reading »

Emerytury mundurowe – wysokość, zmiany i inne przydatne informacje

7 czerwca 2013 0 Comments
Emerytury mundurowe – wysokość, zmiany i inne przydatne informacje

Rok 2013 przynajmniej na polu emerytur kojarzył się z dość znaczącymi zmianami, jakie miały w tym obszarze nastąpić. Najwięcej mówiło się chyba o podniesieniu wieku emerytalnego i to właśnie ten temat był powodem kontrowersji i społecznego niezadowolenia. To jednak ogólny zarys zmian. Jednak wiemy dobrze, że poszczególne grupy mają określone szczegółowe zasady przyznawania emerytur. Jedną […]

Continue Reading »

Jakie prawa przysługują członkom OFE?

7 czerwca 2013 0 Comments
Jakie prawa przysługują członkom OFE?

Wybór OFE to jedno. Znajomość obowiązujących w nim zasad i przysługujących klientowi praw do zupełnie inna rzecz. Nie lubimy czegoś nie wiedzieć, chcemy być zawsze poinformowani dokładnie. Czy możemy zmienić OFE? Jakie warunki trzeba spełnić, aby było to możliwe? Czy możemy sprawdzić, ile do tej pory zgromadziliśmy pieniędzy? Przynależność do OFE daje nam sporo praw, […]

Continue Reading »