Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

artykuły

Nordea OFE kolejny raz nr. 1. na rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych

9 czerwca 2013 0 Comments
Nordea OFE kolejny raz nr. 1. na rynku Otwartych Funduszy Emerytalnych

Od 10 miesięcy Nordea OFE jest niezmiennym liderem w rankingu prowadzonym przez portal analizy.pl (Analizy Online). Ranking oparty jest na wskaźniku mierzącym relacje pomiędzy osiąganymi zyskami, a ryzykiem inwestycyjnym. Nordea OFE wypracował wysokie zyski z inwestycji dla swoich członków – stopa zwrotu w ujęciu rocznym wyniosła 18,4%, a w okresie trzyletnim 24,9%. Źródło: Ranking portalu […]

Continue Reading »

Terminy transferów OFE

9 czerwca 2013 0 Comments
Terminy transferów OFE

Jedną z najważniejszych informacji, o jakiej powinni pamiętać wszyscy członkowie otwartych funduszy emerytalnych są daty transferów środków między funduszami. Są ważne, by skutecznie i prawidłowo dokonać transferu swoich środków z rachunku jednego funduszu do innego. Jedna z takich dat właśnie minęła. Zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa transfer środków pomiędzy funduszami dokonuje się 4 razy w roku: […]

Continue Reading »

OFE POLSAT będzie zarządzany przez PKO BP BANKOWY PTE S.A

9 lutego 2013 0 Comments
OFE POLSAT będzie zarządzany przez PKO BP BANKOWY PTE S.A

W terminie od 16 kwietnia do 19 lipca 2013 r. OFE POLSAT będzie zarządzany przez PKO BP BANKOWY PTE S.A. 19 lipca 2013 roku aktywa Członków OFE POLSAT zostaną przeniesione do PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego, a tym samym Członkowie OFE POLSAT staną się Członkami PKO BP Bankowego OFE. Już dziś zapraszamy do zapoznania […]

Continue Reading »

Dziedziczenie środków z II filaru w przypadku śmierci Członka OFE

9 stycznia 2012 0 Comments
Dziedziczenie środków z II filaru w przypadku śmierci Członka OFE

Składka ewidencjonowana w ZUS w ramach nowego subkonta podlega dziedziczeniu. W ramach dziedziczenia środków z tytułu śmierci Członka OFE istnieje bezpośrednia zależność między składkami ewidencjonowanymi w ZUS na nowym subkoncie a środkami gromadzonymi w ramach II filaru w OFE. Polega ona na tym, że osoba wskazana w OFE jako beneficjent środków zgromadzonych w OFE na […]

Continue Reading »