Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

Archive for Styczeń, 2012

Dziedziczenie środków z II filaru w przypadku śmierci Członka OFE

9 stycznia 2012 0 Comments
Dziedziczenie środków z II filaru w przypadku śmierci Członka OFE

Składka ewidencjonowana w ZUS w ramach nowego subkonta podlega dziedziczeniu. W ramach dziedziczenia środków z tytułu śmierci Członka OFE istnieje bezpośrednia zależność między składkami ewidencjonowanymi w ZUS na nowym subkoncie a środkami gromadzonymi w ramach II filaru w OFE. Polega ona na tym, że osoba wskazana w OFE jako beneficjent środków zgromadzonych w OFE na […]

Continue Reading »