Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

Archive for Wrzesień, 2011

Losowanie do OFE

9 września 2011 0 Comments
Losowanie do OFE

Losowanie do OFE przeprowadza ZUS dwukrotnie w ciągu roku – na koniec stycznia i na koniec lipca – wśród osób, które podlegały ubezpieczeniu społecznemu, a nie przystąpiły do żadnego z funduszy. Wybór OFE jest obowiązkowy (dla osób urodzonych po 31 grudnia 1968 roku) w terminie 7 dni od podjęcia przez nich pracy lub rozpoczęcia działalności […]

Continue Reading »