Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

Archive for Czerwiec, 2011

Jaka jest opłata za zmianę OFE?

9 czerwca 2011 0 Comments
Jaka jest opłata za zmianę OFE?

Zmiana OFE jest całkowicie bezpłatna! Sesje transferowe odbywają się cztery razy do roku, w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada.

Continue Reading »