Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

Archive for Styczeń, 2011

Przystąpienienie do OFE

9 stycznia 2011 0 Comments
Przystąpienienie do OFE

Z dniem 1 stycznia 2012 roku została zakazana akwizycja do OFE, prowadzona przez akwizytorów. Oznacza to, że aby zapisać się do OFE, konieczne jest przystąpienie do funduszu w trybie korespondencyjnym, tj. poprzez nadesłanie dokumentów przystąpienia, które można uzyskać na stronie internetowej funduszu. W ten sam sposób można zmienić fundusz. Osoby, które nie zapiszą się do […]

Continue Reading »