Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

Archive for Październik, 2010

Co się dzieje ze środkami zgromadzonymi w Pekao OFE w przypadku śmierci Członka Funduszu?

9 października 2010 0 Comments
Co się dzieje ze środkami zgromadzonymi w Pekao OFE w przypadku śmierci Członka Funduszu?

W przypadku śmierci Członka Funduszu środki zgromadzone na jego rachunku są dziedziczone. Jeśli Członek Funduszu pozostawał w związku małżeńskim, a stosunki majątkowe z małżonkiem oparte były na wspólności majątkowej, połowa środków zgromadzonych na rachunku zmarłego Członka Funduszu przekazywana jest na rachunek małżonka w jego otwartym funduszu emerytalnym. Druga połowa środków wypłacana jest Osobom Wskazanym, widniejącym […]

Continue Reading »

Co się stanie z pieniędzmi zgromadzonymi w OFE, w momencie gdy zostanę bezrobotnym?

9 października 2010 0 Comments
Co się stanie z pieniędzmi zgromadzonymi w OFE, w momencie gdy zostanę bezrobotnym?

Od zasiłku pobieranego przez bezrobotnych, jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, w związku z tym część tej składki trafia do otwartego funduszu emerytalnego. W momencie kiedy bezrobotny traci prawo do zasiłku składki do OFE nie są odprowadzane, a dotychczas zgromadzone środki nadal są pomnażane i pracują na naszą emeryturę.

Continue Reading »

Do ilu otwartych funduszy emerytalnych można należeć?

9 października 2010 0 Comments
Do ilu otwartych funduszy emerytalnych można należeć?

Można być członkiem tylko jednego otwartego funduszu emerytalnego, na rachunek którego będą przekazywane składki z ZUS.

Continue Reading »

Czy OFE może odmówić członkostwa?

9 października 2010 0 Comments
Czy OFE może odmówić członkostwa?

OFE nie może odmówić zawarcia umowy, jeśli osoba występująca z deklaracją przystąpienia, spełnia kryteria ustawowe uczestnictwa w funduszu (wiek i tytuł ubezpieczenia) oraz dopełniła wszystkich niezbędnych formalności.

Continue Reading »