Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

Archive for Sierpień, 2010

Zwrot składki z OFE

9 sierpnia 2010 0 Comments
Zwrot składki z OFE

Kwota wycofana z rachunku i zwrócona do ZUS z tytułu nienależnie przekazanych przez ZUS środków.

Continue Reading »

Wypłata transferowa (OFE)

9 sierpnia 2010 0 Comments
Wypłata transferowa (OFE)

Przekazanie środków do innego OFE wskutek: przejścia członka do innego funduszu, rozwodu, ustalenia rozdzielności majątkowej lub śmierci członka funduszu.

Continue Reading »

Wypłata transferowa (IKZE)

9 sierpnia 2010 0 Comments
Wypłata transferowa (IKZE)

Przeniesienie środków zgromadzonych przez oszczędzającego z IKZE prowadzonego przez inną instytucję finansową na IKZE w nowej instytucji finansowej lub przeniesienie środków zgromadzonych z IKZE zmarłego do IKZE osoby uprawnionej. Wypłata transferowa jest dokonywana na podstawie dyspozycji oszczędzającego albo osoby uprawnionej.

Continue Reading »

Wartość jednostki rozrachunkowej OFE

9 sierpnia 2010 0 Comments
Wartość jednostki rozrachunkowej OFE

Kwota będąca wynikiem dzielenia aktywów netto OFE przez sumę wszystkich jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na indywidualnych kontach klientów. Bieżąca wartość jednostki rozrachunkowej publikowana jest między innymi w niektórych dziennikach ogólnopolskich (np. w Rzeczpospolitej). Wartość jednostki rozrachunkowej Amplico OFE prezentowana jest na naszej stronie internetowej.

Continue Reading »