Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

Archive for Czerwiec, 2010

Czy OFE może zbankrutować?

9 czerwca 2010 0 Comments
Czy OFE może zbankrutować?

Fundusz emerytalny nie może zbankrutować. Zbankrutować może tylko towarzystwo emerytalne, które nim zarządza. W tej sytuacji zarządzanie funduszem przejmuje inne działające towarzystwo emerytalne. Gwarancją dobrej kondycji towarzystwa emerytalnego są jego wysokie kapitały własne. ING ma jedne z najwyższych kapitałów własnych na rynku.

Continue Reading »

Podatek od zysków kapitałowych

9 czerwca 2010 0 Comments
Podatek od zysków kapitałowych

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się, co do zasady, podatek w formie ryczałtu w wysokości 19% uzyskanego dochodu. W funduszach inwestycyjnych podatek […]

Continue Reading »

Płatnik składek

9 czerwca 2010 0 Comments
Płatnik składek

Płatnik, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, na przykład: pracodawca dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; powiatowy urząd pracy dla bezrobotnych; ośrodek pomocy społecznej w stosunku do osób pobierających zasiłki stałe lub gwarantowane zasiłki z pomocy społecznej.

Continue Reading »

Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE)

9 czerwca 2010 0 Comments
Otwarty Fundusz Emerytalny (OFE)

Działa w ramach II filaru ubezpieczeń społecznych, jest tworzony, zarządzany i reprezentowany w stosunkach z osobami trzecimi przez powszechne towarzystwo emerytalne (PTE).

Continue Reading »