Komunikat z dnia 13.01.2014 W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), dostęp do informacji o otwartych funduszach emerytalnych znajdujących się na niniejszej stronie internetowej został czasowo wstrzymany.

Archive for Czerwiec, 2009

Kto może przystąpić do OFE?

9 czerwca 2009 0 Comments
Kto może przystąpić do OFE?

Jeśli urodziłeś się po 31 grudnia 1968 r. i jest odprowadzana za Ciebie składka do ZUS, musisz dokonać wyboru OFE. Jeśli nie wybierzesz OFE, zostanie Ci ono przypisane w drodze losowania. Obowiązkowi wybrania OFE nie podlegają np. uczniowie i studenci, poniżej 26 roku życia (chyba, że są zatrudnieni na umowę o pracę). Takie osoby mogą […]

Continue Reading »